เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปผลิตภัณฑ์แยมมังคุด  อ่าน :   3,713 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร   อีเมล์ :   msuprane@w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (159 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มการใช้ประโยชน์จากมังคุดสุกโดยเฉพาะมังคุดที่มีขนาดเล็กและผิวลาย ซึ่งขายได้ราคาต่ำมากหรือขายไม่ได้ แม้ว่าคุณภาพเนื้อภายในยังดี ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แยมมังคุดและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากยังไม่มีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้วางขายในตลาดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง ที่เอื้อต่อการนำมาพัฒนาสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [8/3/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates