เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง  อ่าน :   1,831 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวปานมนัส ศิริสมบูรณ์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- -
เว็ปไซต์  
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (191 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี

เครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่นิยมใช้นวดถั่วเหลือง ซึ่งเป็นลูกนวดแบบซี่ฟันกลมที่มีความยาวลูกนวด 6 ฟุด

ผลงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเครื่องนวดข้าวและถั่วเหลืองขนาดเล็กเน้นการศึกษาการทำงานขอเครื่องนวดแบบ hold-on และ throw-in ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบระบบลูกนวด hold-on ต้นแบบ 6 แบบ ในการนวดข้าวพบว่าเครื่องต้นแบบมีศักยภาพการทำงานไม่ดีเท่ากับการใช้แรงงานคนนวดข้าว ระบบลูกนวดแบบ hold-on ที่ทำงานด้ดีที่สุดคือระบบลูกนวดแบบเกลียวฟันซี่นวดโผล่เหนือครีบนวด 127 มม. จำนวนฟันซี่นวด 4 แถว
ส่วนผลการวิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบระบบลูกนวด throw-in ต้นแบบ 7 แบบ ปรากฏว่าระบบลูกนวดแบบเกลียวโปร่งไม่มีครีบนวดขวางและครีบวงเดือนเป็นส่วนประกอบระบบการนวด มีอัตราการทำงาน 226.71 กก /ซม. ประสิทธิภาพการนวด 100 % ประสิทธิภาพการทำความสะอาด 98.31 % การสูญเสียรวม 2.36% การแตกหัก 0.04 % ไม่มีการแตกร้าวของเมล็ดข้าวที่นวด มีปริมาณสิ่งเจือปน 1.47% ขณะที่เครื่องนวดต้นแบบฟันซี่กลมมีครบวงเดือนเป็นส่วนประกอบระบบการนวดมอัตราการทำงาน 206.41 กก./ซม. ประสิทธิภาพการนวด 100 % ประสิทธิภาพการทำความสะอาด 99.54 % การสูญเสียรวม 2.36 % การแตกหัก 0.08 % การแตกร้าว 1% มีปริมาณสิ่งเจือปน0.25 % ในการนวดถั่วเหลืองปรากฎว่าระบบลูกนวดแบบเกลียวข้างต้นสามารถทำงานได้


ชื่อผู้วิจัย :นางสาวปานมนัส ศิริสมบูรณ์
ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร10520
โทร.326-7320-9 ต่อ 336, 345 แฟกส์326-7324
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ติดต่อ: คุณสุรีนา โทรศัพท์ :326-7320-9 ต่อ 336, 345
ปีที่ลงนามในสัญญา :30/9/1992

ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

เพิ่มโดย : [17/8/2555]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 17/8/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates