เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การวิจัยและพัฒนาเครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงการค้า   อ่าน :   1,185 
ชื่อเจ้าของ :  นายวิชา หมั่นทำการ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (158 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี

เครื่องหว่านอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลาและกุ้งใช้ต้นกำลัง 3-5แรงม้าหว่านอาหารเม็ดขนาด 1.5-3มม.ให้กระจายสม่ำเสมอและหว่านไกลอย่างน้อย 10 เมตร
เครื่องหว่านอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลาและกุ้ง ใช้ต้นกำลัง 3-5 แรงม้า สามารถใช้กับอาหารเม็ดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5-3 มม.ให้กระจายสม่ำเสมอและหว่านไกลอย่างน้อย 10 เมตรด้วยความเร็ว 0.53เมตร/วินาที หว่านอาหารได้นาทีละ 0.5 กก.พื้นที่ 5 ไร่หว่านอาหาร 20 กก.ใช้เวลา 8.47 นาที ตัวเครื่องประกอบด้วยใบพัดเหวี่ยงอาหารแบบโค้งไปข้างหน้า 4 ใบ และถังบรรจุอาหาร 20 กก. ติดตั้งบนรถเข็น 3 ล้อหรือรถปิคอัพได้


รายละเอียด
เครื่องหว่านอาหารเม็ดสำเร็จรูป ใช้ต้นกำลัง 3-5 แรงม้า ตัวเครื่องประกอบด้วยใบพัดเหวี่ยงอาหาร จำนวนใบพัดโค้ง 4 ใบ ชนิดของใบพัดเป็นแบบ Foeward Curve และถังบรรจุอาหารเม็ด สามารถบรรจุได้คราวละ 20 กก. ติดตั้งเครื่องหว่านบนรถเข็น 3 ล้อ ในขณะหว่างอาหารจะใช้วิธีเข็นรถไปรอบ ๆบ่อ สามารถปรับอัตราการหว่าได้ตั้งแต่ 0.5-4 กก./นาที ที่ความเร็วรอบของใบพัดเหวี่ยงอาหาร 1,000 รอบ/นาที สามารถหว่านอาหารเม็ดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 2.3 มม. ไปได้ไกลสุด 14.70 ม. ใวงรัศมีของการหว่าน 12 เมตร มีอาหารเม็ดแตก 2.82% ที่ความเร็วของการเคลื่อนที่ของเครื่องหว่านอาหาร 0.53 ม./วินาที อัตราการหว่านอาหาร 0.5 กก./นาที อาหารที่หว่านลงไปจะมีสัมประสิทธิ์การกระจายตัว 71.58% สำหรับบ่อขนาด 5 ไร่ จะใช้เวลาหว่านอาหารจำนวน 20 กก. ครบรอบบ่อในเวลา 8.47 นาที
ราคาต่อเครื่อง ประมาณ 5,000 บาท(ไม่รวมเครื่องยนต์)

ข้อเสนอแนะ
1. ความเร็วรอบของใบพัดเหวี่ยงอาหารที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 900-1,000 รอบ/นาที มีระยะทางการหว่านไกลสุดที่ 14.75 เมตร มีวงรัศมีของการหว่าน 11.20-12.00 เมตร มีอาหารเม็ดแตกไม่เกิน 3%
2. เครื่องหว่านอาหารเม็นสามารถติดตั้งบนรถเข็นหรือบนรถมอเตอร์ไซต์ที่ต่อพ่วงเป็นสามล้อได้
3. คัดดินรอบบ่อต้องกว้างอย่างน้อยประมาณ 1 เมตร ต้องเรียบ ปราศจากสิ่งกีดขวาง ถ้าเป็นไปได้ควรโรยดินลูกรังบนคันบ่อ


ชื่อผู้วิจัย :นายวิชา หมั่นทำการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม73140
โทร.(034) 351-896 แฟกส์(034)351896
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ติดต่อ: คุณสุคนธา โทรศัพท์ :(034) 351-896
ปีที่ลงนามในสัญญา :30/9/1992

ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

เพิ่มโดย : [17/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates