เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก  อ่าน :   1,743 
ชื่อเจ้าของ :  นายบัณฑิต จริโมภาส   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (153 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี

เรือนบรรจุคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15x20x5 เมตร ประกอบด้วยเครื่องป้อน เครื่องล้าง โต๊ะคัดเลือก เครื่องเคลือบผิว เครื่องอบผิว เครื่องขัดมัน เครื่องคัดขนาด เครื่องลดอุณหภูมิ และเครื่องบ่มผลไม้ ศึกษากรณีส้มเขียวหวาน
ชื่อผู้วิจัย :นายบัณฑิต จริโมภาส
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม73140
โทร.(043) 244-296 แฟกส์(034)351896, 281099
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ติดต่อ: คุณสุคนธา โทรศัพท์ :(043) 244-296
ปีที่ลงนามในสัญญา :30/9/1992
หมายเหตุ: ที่อยู่บ้าน : 110/1 ซอย ก.ม.25 ถ.พหลโยธิน กทม. 10220 โทร. 523-7147 ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1. ประธานอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร ในสนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2.หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ (2530-2537) 3. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (2529-2531) สาขาเชี่ยวชาญ : - เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ - คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุการเกษตร - การบริหารงานวิจัยและพัฒนา - สารสนเทศ ระบบเครื่องทุ่นแรงการเกษตร


บทคัดย่อ:
เรือนบรรจุคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15x20x5 เมตร ประกอบด้วยเครื่องป้อน เครื่องล้าง โต๊ะคัดเลือก เครื่องเคลือบผิว เครื่องอบผิว เครื่องขัดมัน เครื่องคัดขนาด เครื่องลดอุณหภูมิ และเครื่องบ่มผลไม้ ศึกษากรณีส้มเขียวหวาน

ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [17/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates