เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดพลังก๊าซชีวภาพ สำหรับอบต. โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  อ่าน :   1,821 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทโนโลยี มหวิทยาลัยนเรศวร   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :
1. ชื่อเรื่อง การประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดพลังก๊าซชีวภาพ สำหรับ อบต. โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (Development of Granular Organic Fertilizer Machine by Using Biogas for Tumbol Administratiive Organization (TAO))


2. ชื่อคณะผู้วิจัย


1. ผศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ หัวหน้าโครงการ Asst. Prof. Dr. pumisak Intanon Project leader


2. รศ.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ผู้ร่วมวิจัย Assco .Prof. Dr. Wattanapong Rakwichian


3. นายบงกช ประสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย Mr. Bonggot Prasit


4. นางสาวรัชนีพร สุทธิภาศิลป์ ผู้ร่วมวิจัย Ms. Rachaneeporn Suthiphasilp 3. ที่อยู่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-261000-4 ต่อ 2731 : โทรสาร. 055-261040


4. หน่วยงานวิจัย สำนักงานพลังงานชีวมวลและเทคโนโลยีสะอาด คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


5.บทคัดย่อ การประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดพลังก๊าซชีวภาพซึ่งทำการประดิษฐ์เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยระบบแบบเกลียวโดยใช้หัวอัดที่ทำขึ้นมาจากเหล็กหล่อทนทานต่อการใช้งานหนักในสภาพมีฝุ่นละอองขนาดเครื่องผลิต กxยxส 17x30x43 นิ้ว ซึ่งมีขนาดกระทัดรัดโดยใช้ต้นกำลังจากเครื่องรถไถนาเดินตามขนาด 7 – 9 แรงม้าโดยใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างก๊าซชีวภาพกับน้ำมันดีเซล มีประสิทธิภาพในการอัดเม็ดปุ๋ยระบบหัวอัดแฝดได้ประมาณ 1,800 – 2,000 กิโลกรัมต่อวัน(36 – 40 กระสอบ/วัน) เคลื่อนย้ายสะดวกเหมาะกับการผลิตของกลุ่มเกษตรกร…. website:www.nuclinic.nu.ac.th


ที่มา : คลินิกเทโนโลยี มหวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มโดย : [17/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates