เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนารถพ่วงสำหรับรถไถเดินตาม(Development of Trailer for Walking Tractor)  อ่าน :   2,170 
ชื่อเจ้าของ :  นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2218-7566, 0-2218-7574
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.sc.chula.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (155 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี

รถพ่วงขนาดกลางกระบะกว้างxยาว 1.17x1.9เมตร น้ำหนักบรรทุก 600 กก.มีแหนบและเบรก คานลากปรับสั้นยาวได้ ฝากั้นถอดได้ทั้ง 3 ด้านมีไฟท้าย เบาะรองนั่งและพนักพิงปรับสูงต่ำได้ รถพ่วงวิ่งด้วยความเร็ว 14 กม./ชม.ชื่อผู้วิจัย :นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ถ.พญาไทกรุงเทพมหานคร10330
โทร.0-2218-6428 แฟกส์252-2889
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ติดต่อ: คุณลดาวัลย์ โทรศัพท์ :0-2218-6428
ปีที่ลงนามในสัญญา :30/9/1992
หมายเหตุ: 1.เชี่ยวชาญเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เช่นรถไถเดินตาม เครื่องมือเตรียมดิน 2.ร่วมวิจัยกับกองเกษตรวิศวกรรม ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มก. และได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก บ.สยามคูโบต้า


บทคัดย่อ:
รถพ่วงขนาดกลางกระบะกว้างxยาว 1.17x1.9เมตร น้ำหนักบรรทุก 600 กก.มีแหนบและเบรก คานลากปรับสั้นยาวได้ ฝากั้นถอดได้ทั้ง 3 ด้านมีไฟท้าย เบาะรองนั่งและพนักพิงปรับสูงต่ำได้ รถพ่วงวิ่งด้วยความเร็ว 14 กม./ชม.แล้วเบรกวัดระยะรถหยุดได้ 2-3 เมตร มีระบบเบรกที่ดีและปลอดภัยกว่ารถพ่วงทั่วไป

ที่มา : โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพิ่มโดย : [17/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates