เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม   อ่าน :   1,145 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา   อีเมล์ :   fengtyn@ku
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (161 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
1.ชื่อเทคโนโลยี/งานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม


2.วัตถุประสงค์


1.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามให้เกษตรกรและผู้ผลิตรถไถเดินตามรับทราบ


2.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรกรสำหรับผู้สนใจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


3.เป้าหมาย


1.เกษตรกรผู้สนใจ
2. อุตสาหกรรมผู้ผลิตรถไถเดินตาม


4.รายละเอียดของเทคโนโลยี


เครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามชนิดเพลาจอบหมุนถูกขับเคลื่อนด้วยโซ่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางเพลา ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบโซ่และฟันเฟืองโซ่มีขนาดความกว้างโรเตอร์ 55 เซนติเมตร ใบมีดชนิดรูปตัว C จำนวน 14 ใบ สามารถนำมาติดตั้งกับรถไถเดินตามประเภทบีบเลี้ยวที่ผลิตขายอยู่ขณะนี้


5.วิธีการให้บริการ/ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ดูงาน ไม่คิดค่าใช้จ่าย เอกสาร ไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คำปรึกษา ไม่คิดค่าใช้จ่าย


6.ผู้รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 โทร. 0-3435-1896 โทรสาร. 0-3435-1896 7. ที่มาของผลงาน ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนดลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ website:www.clinictech.ku.ac.th


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพิ่มโดย : [10/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates