เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสกัดสารกำจัดแมลงศัตรูพืช จากวัสดุชีวภาพ “แมลงขยาด 1”  อ่าน :   2,547 
ชื่อเจ้าของ :  ว่าที่ รต.เมธาศิน สมอุ่มจารย์   อีเมล์ :   somsak@bio
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (164 votes cast)

คำอธิบาย :
จุดเด่นของเทคโนโลยี เครื่องสกัดสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากวัสดุชีวภาพ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรมีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย ต่อเกษตรและผู้บริโภค โดยการนำระบบการสับบดย่อยละเอียดของเครื่องบดอาหารและเครื่องซักผ้าและระบบสลัดสารจากเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่ชำรุดแล้วนำมาซ่อม ปรับปรุงและดัดแปลงนำกลับมาใช้ใหม่มีระบบการทำงาน คือ การปั่นสารจากพืชวัสดุชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบสะเดา ใบตะไคร้หอม ผสมน้ำจนละเอียด ซึ่งจะทำให้สารที่มีอยู่ในพืชดังกล่าวละลายผสมน้ำ จากนั้นก็นำไปสลัดแยกกากและน้ำ สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการหมักจากวิธีเดิม เครื่องนี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดเวลาในการเตรียมสารป้องกันแมลงศัตรูพืช และสามารถเก็บเกี่ยวพืชผักได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ สามารถผลิตสารกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ในอัตรา 60 ลิตรต่อชั่วโมง พื้นที่เพาะปลูกขนาด 1 ไร่ ใช้สารสกัดกำจัดแมลงในปริมาณ 15 ลิตร


วิธีการถ่ายทอด


ความรู้วิธีการผลิต
การให้บริการที่ปรึกษา
การร่วมลงทุน
การอนุญาตรับข่าวต่อ

ชื่อ (ชื่อนักวิจัย หรือชื่อของสถาบันที่เห็นเจ้าของเทคโนโลยี) ว่าที่ รต.เมธาศิน สมอุ่มจารย์ วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-1579, 0-4249-1639


ผู้ที่มาติดต่อ -


แหล่งเชื่อมโยง -


สถาบันเจ้าของเทคโนโลยี ส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.66 2564 7000 ต่อ 1580-1583 ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โทรสาร 66 2564 7001-5 http://www.nstda.or.th


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เพิ่มโดย : [10/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates