เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องคั่วต้มพัฒนา  อ่าน :   1,153 
ชื่อเจ้าของ :  ส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อีเมล์ :   somsak@bio
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (143 votes cast)

คำอธิบาย :
จุดเด่นของเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐ์นี้ เป็นเครื่องที่เกษตรกรสามารถ คั่วและต้ม เพื่อทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง และช่วยลดเสียงดังจากการคั่ว และช่วยลดกำลังคนในการคั่วถั่วลิสงได้ถึง 3 เท่าตัว สามารถเพิ่มรายได้มากขึ้นกว่าการขายถั่วลิสงฝัก โดยใช้แรงงานคน 1 คน สามารถคั่วถั่วลิสงได้ 51.8 กิโลกรัม/คน/วัน ระยะเวลา 9.33 ชั่วโมง ค่าไฟฟ้า 10.16 บาท โดยใช้มอเตอร์ 1/3 แรงม้าใบคั่วออกแบบให้มีลักษณะเป็นเกลียว โค้งตามกระทะ เพื่อให้ถั่วลิสงพลิกและได้รับความร้อนเท่าๆ กัน

วิธีการถ่ายทอด
ความรู้วิธีการผลิต
การให้บริการที่ปรึกษา
การร่วมลงทุน
การอนุญาตรับข่าวต่อ

ชื่อ (ชื่อนักวิจัย หรือชื่อของสถาบันที่เห็นเจ้าของเทคโนโลยี) นายธีระพล บุญธรรม วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-4579, 0-4249-1639


ผู้ที่มาติดต่อ -


แหล่งเชื่อมโยง -


สถาบันเจ้าของเทคโนโลยี ส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.66 2564 7000 ต่อ 1580-1583 ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โทรสาร 66 2564 7001-5 www.nstda.or.th


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


เพิ่มโดย : [10/8/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates