เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องหว่านลูกหอยแครง  อ่าน :   3,014 
ชื่อเจ้าของ :  นายบรรยงค์ วงศ์สกุล และคณะ    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (148 votes cast)

คำอธิบาย :
ประโยชน์

- สามารถหว่านลูกหอยแครงได้สม่ำเสมอเกษตรกรสามารถกำหนดอัตราลูกหอยแครงต่อพื้นที่เพาะเลี้ยงได้
- ลดต้นทุนการใช้แรงงานจาก 3 คนเหลือ 1 คน
- ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว
- เพิ่มมูลค่าหอยแครงเนื่องจากหอยจะมีอัตราการเจริญเติบโตดี ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ

จุดเด่น
- มีวาวล์ควบคุมอัตราการหว่านลูกหอยแครงได้คงที่ตามความต้องการของเกษตรกร
- ใช้แรงดันลมในการหว่านทำให้ลดการตายของลูกหอยแครงจากการกระแทกได้
- ขนาดกะทัดรัดใช้งานได้สะดวกทำจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อน
- ประยุกต์เป็นเครื่องหว่านเอนกประสงค์

สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.0-7727-2168 หรือ 0-1536-7523 โทรสาร 0-7727-2973
รางวัลที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2548

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [25/7/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates