เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดสูตรผสม  อ่าน :   22,920 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์   อีเมล์ :   pumisak_in
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
  • Currently 2.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.4/5 stars (294 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
1. มีธาตุอาหารสูง เป็นธาตุอาหารที่หมักแล้วปลดปล่อยให้ธาตุอาหารเร็วขึ้น
2. มีวัสดุปรับปรุงด้านกายภาพของดิน โครงสร้างดินดี ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดี ระบายอากาศดีขึ้น
3. ใส่วัสดุปรับปรุงเคมีดิน ช่วยลดความเป็นกรดของดินช่วยเสริมการดูดธาตุอาหาร
4. มีจุลินทรีย์ที่คัดสรรแล้ว และฮอร์โมนอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารช่วยการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิต
5. มีสารสกัดอินทรีย์จากน้ำหมักสมุนไพร ป้องกันโรคพืชและแมลงช่วยกำจัดเชื้อราบางชนิดได้
6. มีสารเคลือบที่เหมาะสมช่วยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารให้เหมาะกับอายุพืช ทำหน้าที่ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สูญเสียไปกับการชะล้าง
 


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [8/3/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates