เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    Thaiand Flood Monitoring System  อ่าน :   1,053 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   อีเมล์ :   info@gistd
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (164 votes cast)

คำอธิบาย :

รายละเอียดผลงาน
ระบบนี้จะช่วยให้การจัดสรรและบริหารงบประมาณของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่ผ่านกระบวนการจัดทำตามมาตรฐานกลางมาใช้แสดงสภาพทางกายภาพของพื้นที่จังหวัดร่วมกับข้อมูลหลักที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบโดยใช้ชุดข้อมูลสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการจำแนกตามประเภทยุทธศาสตร์ ลักษณะโครงการ และปีงบประมาณ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ และยังช่วยในการพิจารณาภาพรวมการกระจายตัวของงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอีกด้วย


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [17/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.94.72
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates