เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์  อ่าน :   32,052 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.สุขฤดี สุขใจ   อีเมล์ :   sukruedee@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
  • Currently 2.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.4/5 stars (394 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เป็นเครื่องอบแห้งที่มีต้นทุนในการก่อสร้างต่ำ การก่อสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อนและยังเป็นเครื่องอบแห้งที่ทำงานได้ดี มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชนเกษตรกร รัฐวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ และเอกชน และผู้สนใจทั่วไปในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เหมาะสำหรับแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องการอุณหภูมิอบแห้งในช่วง 60-80 องศาเซลเซียส เช่น กล้วย พริก ขิง ข่า พืชสมุนไพรต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [8/3/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates