เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  อ่าน :   1,140 
ชื่อเจ้าของ :  สทอภ   อีเมล์ :   pr@gistda.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (143 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน : (รายละเอียดผลงานฉบับย่อ ประมาณ 4-5 บรรทัด)
ระบบนี้จะช่วยให้การจัดสรรและบริหารงบประมาณของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่ผ่านกระบวนการจัดทำตามมาตรฐานกลางมาใช้แสดงสภาพทางกายภาพของพื้นที่จังหวัดร่วมกับข้อมูลหลักที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบโดยใช้ชุดข้อมูลสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการจำแนกตามประเภทยุทธศาสตร์ ลักษณะโครงการ และปีงบประมาณ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ และยังช่วยในการพิจารณาภาพรวมการกระจายตัวของงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอีกด้วย

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [15/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates