เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    แบบจำลองลม  อ่าน :   1,769 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)   อีเมล์ :   info@haii.
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (152 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน :
แบบจำลองลม คือ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คำนวณทิศทางและความเร็วของลมในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์สภาพอากาศ หรือศึกษาการพัดพามลพิษทางอากาศ หรือหมอกควัน เป็นต้น

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [15/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates