เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน : Zero-watt Standby  อ่าน :   1,635 
ชื่อเจ้าของ :  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   อีเมล์ :   www.nstda.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน : (รายละเอียดผลงานฉบับย่อ ประมาณ 4-5 บรรทัด)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
- ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน (zero-watt standby) นี้ สามารถหยุดการสูญเสียพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เมื่อผู้ใช้งานสั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมทคอนโทรล ซึ่งเปรียบเสมือนการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปกดปุ่มเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เริ่มทำงาน
- ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน ใช้เทคโนโลยีการรับ-ส่งพลังงานแบบไร้สาย ควบคู่ไปกับการส่งสัญญาณควบคุมของรีโมทคอนโทรล ในการควบคุมการเปิดปิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สามารถพัฒนาระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานให้ฝังหรือควบรวมเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ซึ่งมีต้นทุนที่ไม่มากนัก เนื่องจากสามารถออกแบบวงจรให้รวมอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมในอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มาก ก็ทำให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานรวมอยู่ด้วยกันได้
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
ระบบสแตนบายที่พัฒนาขึ้นจะไม่ใช้พลังงานในขณะที่ระบบอยู่ในโหมดสแตนบาย เมื่อผู้ใช้สั่งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจะใช้พลังงานที่ถูกส่งมาจากรีโมทคอนโทรล เพื่อทำการควบคุมวงจรสวิตซ์ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงเข้ากับภาครับสัญญาณควบคุมและภาคประมวลผลหรือไมโครคอนโทรเลอร์ โดยระบบอาจจะหน่วงเวลาไว้เพื่อรอให้ภาครับสัญญาณควบคุมและภาคประมวลผลเริ่มทำงาน ก่อนที่ระบบจะส่งสัญญาณควบคุมออกไป ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะเข้าสู่โหมดการทำงานได้ตามปกติ และเมื่อผู้ใช้สั่งให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ภาคควบคุมจะตัดพลังงานที่จ่ายให้กับภาครับสัญญาณควบคุมและภาคประมวลคำสั่งควบคุม และเข้าสู่โหมดสแตนบายโดยไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ระบบสแตนบายนี้ สามารถนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้รีโมทคอนโทรล เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเสียง หรือเครื่องปรับอากาศ ได้โดยง่าย เพียงเชื่อมต่อระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้รีโมทคอนโทรลส่งพลังงานในการควบคุมการเปิด-ปิด ซึ่งระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานนี้สามารถทนกำลังไฟฟ้าได้สูงถึง 1.5 กิโลวัตต์ และรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในระยะ 5 เมตร

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.204.56.97
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates