เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ : BIOpro  อ่าน :   3,459 
ชื่อเจ้าของ :  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    อีเมล์ :   www.nstda.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :

รายละเอียดผลงาน : (รายละเอียดผลงานฉบับย่อ ประมาณ 4-5 บรรทัด)
ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพนี้ ใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากภาคการเกษตรของไทยมาใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการผลิต โดยทำการปรับปรุงคุณสมบัติของแป้ง สูตรผสม และกระบวนการในขั้นตอนการผสม การผลิตเม็ด และการเป่าถุงที่เหมาะสม โดยออกแบบให้สามารถเติมแป้ง และ/หรือวัสดุธรรมชาติลงในส่วนผสมได้ในปริมาณมาก และไม่เกิดการกระจายตัวของเม็ดแป้ง ทำให้ได้ถุงที่มีเนื้อเนียน เรียบ และแข็งแรง

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
- ใช้วัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรได้มากกว่าเดิม 6 เท่า และลดการนำเข้าวัตถุดิบจากปิโตรเคมี
- ลดปริมาณการใช้พลังงานและการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ได้มากกว่า 50 %
- สามารถนำไปใช้ทดแทนหรือแทนที่ถุงเพาะชำที่ผลิตจากพลาสติกปิโตรเคมี จึงลดปริมาณขยะจากการทิ้งถุงเพาะชำได้ 100 %
- ไม่จำเป็นต้องฉีกหรือถอดถุงเพาะชำออกขณะย้ายแปลงปลูก จึงประหยัดเวลา แรงงาน และมีอัตราการรอดตายของต้นกล้าภายหลังการย้าย 100 % เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องดินแตกและรากขาดขณะทำการแยกต้นกล้าออกจากถุง
- สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้เองภายในดินกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน และผ่านการทดสอบด้าน Ecotoxicity test แล้วว่าไม่เป็นพิษต่อพืชและสัตว์
- วัสดุที่นำมาใช้ทำถุงเพาะชำ สามารถปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับการเกษตรอื่นๆ เช่น ฟิล์มคลุมดิน ฟิล์มคลุมโรงเรือน ถาดเพาะเมล็ด และกระถางปลูกต้นไม้ได้ง่าย
 


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates