เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    แผ่นกรองอากาศมัลติฟังก์ชั่น : iGUARD nano  อ่าน :   2,209 
ชื่อเจ้าของ :  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   อีเมล์ :   www.nstda.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (179 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน : (รายละเอียดผลงานฉบับย่อ ประมาณ 4-5 บรรทัด)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

- แผ่นกรองอากาศที่รวมคุณสมบัติพิเศษแบบมัลติฟังก์ชั่น

- แผ่นกรองอากาศสำหรับใช้กับเครื่องกรองอากาศที่มีหลอดไฟหรือหลอดไฟยูวี (iGUARD nano multi) ช่วยในการ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา กำจัดแก๊ส/ไอระเหยสารเคมี และกำจัดกลิ่น

- แผ่นกรองอากาศแบบเอนกประสงค์ (iGUARD nano flexi) สามารถตัดเป็นขนาดที่ต้องการได้ ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา

- ใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเคลือบ (Nano Coating) แผ่นกรองอากาศที่รวมคุณสมบัติพิเศษแบบมัลติฟังก์ชั่น

- มีความหลากหลายของรูปแบบการต่อยอดจาก B2B ไปสู่ B2C มีความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์เนื่องจากสามารถปรับ ให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในตัวกรองต่างๆ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
- แผ่นกรองอากาศสำหรับใช้กับเครื่องกรองอากาศที่มีหลอดไฟหรือหลอดไฟยูวี (iGUARD nano multi) สามารถลด Volatile Organic Compouds (VOC) ซึ่งแก๊สเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกมามากจากอุตสาหกรรมต่างๆ การคมนาคมขนส่ง การเผาขยะ และโรงไฟฟ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่มี VOCs เป็นส่วนประกอบ เช่น สีทาบ้าน น้ำยาซักแห้ง น้ำยาดัดผม ยาฆ่าแมลง ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถลดเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา ได้ด้วย

- แผ่นกรองอากาศแบบเอนกประสงค์ (iGUARD nano flexi) สามารถตัดเป็นขนาดที่ต้องการได้ ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates