เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ : ENZbleach   อ่าน :   1,880 
ชื่อเจ้าของ :  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    อีเมล์ :   www.nstda.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (170 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน : (รายละเอียดผลงานฉบับย่อ ประมาณ 4-5 บรรทัด)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
ปัจจุบันเอนไซม์ทางการค้าที่พัฒนาขึ้นมีข้อจากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติในการทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะที่มีค่าพีเอชเป็นกรดอ่อน กลาง หรือด่างอ่อน เมื่อนำมาฟอกเยื่อกระดาษซึ่งมีค่าพีเอชเป็นด่างสูง (พีเอช 9.0-10.0) จึงต้องปรับพีเอชของเยื่อลงเพื่อให้เอนไซม์ทำงานได้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน สารเคมีในการฟอกเยื่อและเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยรวมในกระบวนการผลิตกระดาษ
ผลิตภัณฑ์ ENZbleach เป็นเอนไซม์ทนด่างจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวกซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ โดยเอนไซม์นี้สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่เป็นด่างสูงได้ดี รวมไปถึงไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส ซึ่งส่งผลต่อการลดความแข็งแรงของเยื่อกระดาษ จึงสามารถใช้ในการฟอกเยื่อได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชของเยื่อซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเหนือกว่าเอนไซม์ทางการค้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
ENZbleach สามารถนำไปใช้ในการฟอกเยื่อได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชในกระบวนการ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเอนไซม์ลูกผสมที่ผลิตจากจุลินทรีย์ปรับแต่งพันธุกรรม ดังนั้นจึงมีเพียงกิจกรรมของเอนไซม์ไซแลนเนส และไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสเจือปน ทำให้ไม่มีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษ อีกทั้งใช้เวลาในการผลิตสั้นเพียง 1 ถึง 2 วันเท่านั้น
โดยในการทดลองประสิทธิภาพของเอนไซม์ในห้องปฏิบัติการได้ใช้เยื่อยูคาลิปตัสซึ่งเป็นเยื่อที่นิยมใช้ผลิตกระดาษในประเทศไทยและพบว่าเอนไซม์ดังกล่าวสามารถลดปริมาณคลอรีนที่ใช้ในกระบวนการได้อย่างชัดเจน โดยยังคงให้ความขาวสว่างของกระดาษในระดับเดิมหรือมากกว่าเยื่อที่ไม่ได้ผ่านการฟอกด้วยเอนไซม์ ดังนั้นกระบวนการฟอกเยื่อโดยใช้เอนไซม์ทนด่างจากเมตาจีโนมของแบคทีเรียในลำไส้ปลวกที่พัฒนาขึ้นนี้จึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลังงาน ลดเวลา และลดต้นทุนในการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้งทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates