เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและเเสดงแผนที่อัตโนมัติ : i-Sensor   อ่าน :   1,800 
ชื่อเจ้าของ :  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   อีเมล์ :   www.nstda.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (175 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน : (รายละเอียดผลงานฉบับย่อ ประมาณ 4-5 บรรทัด)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
i-Sensor พัฒนาขึ้นจากไอออนเซนซิทีฟฟีลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ หรือ อีสเฟต หรือ ไอเอสเฟต ซึ่งสามารถสร้างด้วยฟิล์มที่สามารถตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจงได้ อย่างเช่น ไนเตรท โปแตสเซียม หรือ ฟอสเฟต เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ อีสเฟตจึงเป็นเซ็นเซอร์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และด้วยขนาดที่เล็ก รวมทั้งเป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่กินไฟน้อย จึงสามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ทั้งยังสามารถพัฒนาต่อจนสามารถทำเป็นระบบที่สามารถสอบเทียบและควบคุมแบบอัตโนมัติได้ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้อีสเฟตมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับหัววัดแบบกระเปราะแก้วทั่วไป

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
i-Sensor เป็นเครื่องมือพัฒนาขึ้นจากไมโครเซ็นเซอร์ (เซ็นเซอร์ขนาดเล็กระดับไมครอน สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีไมโครแฟบบริเคชั่นซึ่งใช้ในการสร้างอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์) โดย TMEC ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของเนคเทคและ สวทช. ซึ่งมีสาธารณูปโภคและเครื่องจักร สำหรับไมโครแฟบบริเคชั่นเทคโนโลยี โดย i-Sensor ถูกพัฒนาเพื่อนำมามาใช้ในการวัดระดับค่าความเป็นกรดด่างในของเหลว หรือ สามารถเรียกได้ว่าเป็น พีเอชมิเตอร์ ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแต่มีราคาถูกเนื่องจากสามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ พร้อมใช้งานกับระบบต้นแบบสำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรองรับเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้หลายชนิด โดยที่ระบบจะแสดงค่าที่วัดได้จาก sensors ต่างๆ และสามารถแสดงผลบน Google earth ได้


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates