เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย  อ่าน :   2,061 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 075666085-7
เว็ปไซต์  http://www.kbc.ku.ac.th/clinictech/index1.html
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :
กระบวนการจัดการปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย คือการนำเอาทุกส่วนของชีวมวลมาสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือเรียกว่า 5F นั่นก็คือ
1. ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นอาหาร (FOOD) จากผลปาล์ม และยอดปาล์ม
2. ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์ (FEED) จากทางใบปาล์ม
3. ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นพลังงาน (FUEL) จากน้ำมันปาล์ม ใยปาล์ม กะลาปาล์ม และทะลายเปล่า
4. ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (FERTILIZER) จากทะลายเปล่า ใยปาล์ม และขี้เค็ก
5. ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ (FERNITURE) จากต้นปาล์มเก่าเพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [3/8/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates