เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจปริมาณแคดเมียมในข้าว   อ่าน :   1,364 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.จรัญ ยะผา    อีเมล์ :   charun@nim
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 -5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2577-5100, 0-2248-2181
เว็ปไซต์  http://www.nimt.or.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (169 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน :
วัสดุอ้างอิงสำหรับการตรวจปริมาณสารแคดเมียม (Cadmium, Cd) ในข้าว มีความสำคัญ เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และเป็นสินค้าเกษตรส่งออกหลักอันดับที่ 1 ที่สร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท ดังนั้น หากข้าวมีการปนเปื้อนของสารแคดเมียม ก็จะทำให้ผู้บริโภคเจ็บป่วย เพราะแคดเมียมจะไปสะสมในไตและตับ จะทำให้กระดูกเปราะ และโลหิตจาง หากได้รับปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้ และหากข้าวที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศถูกตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนสารแคดเมียม ก็จะกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะกระทบต่อเกษตรกรชาวนาและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น การมีวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณแคดเมียมในข้าว จะเป็นการช่วยในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคข้าวให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและช่วยสร้างหลักประกันและการยอมรับทางด้านคุณภาพของข้าวไทยที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศ เพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไปในอนาคต
ตลาดเป้าหมาย
……ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ และโรงงานอุตสาหกรรม …………..

เทคโนโลยี / นวัตกรรมสาขา :
.......................................มาตรวิทยาด้านเคมีและชีวภาพ


เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates