เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    วัสดุอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบเครื่อง UV-Vis Spectrohotometer  อ่าน :   3,111 
ชื่อเจ้าของ :  ปทุมพร มานาม,นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล   อีเมล์ :   pattumporn
ชื่อหน่วยงาน :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2218-7566, 0-2218-7574
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.sc.chula.ac.th/
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (166 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน :
เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งจากอาหาร สิ่งแวดล้อม และตัวอย่างอื่นๆ ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของการวิเคราะห์จึงต้องทำการสอบเทียบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยังคงมีความสามารถในการวัดได้ถูกต้องแม่นยำ โดยวิธีที่ใช้ในการสอบเทียบมีความจำเป็นต้องมีการใช้วัสดุอ้างอิง
วัสดุอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer นั้น มีความสำคัญในการสอบเทียบเครื่อง UV-Vis spectrophotometer เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเครื่องยังคงมีความสามารถในการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ โดยวัสดุอ้างอิงที่ทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ทำการผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศคือ
1. Potassium Dichromate Solution ใช้ในการสอบเทียบความถูกต้องของการอ่านค่าการดูดกลืนแสงของเครื่อง UV – Vis Spectrophotometer
2. Postassium lodide Solution ใช้ในการทดสอบแสงจากภายนอกที่มารบกวนการวัดของเครื่อง UV – Vis Spectrophotometer
นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้รับบริการการสอบเทียบวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer เช่น Neutral Density Filter, Holmium Filter ด้วย

ตลาดเป้าหมาย
……ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ และโรงงานอุตสาหกรรม …………..

เทคโนโลยี / นวัตกรรมสาขา :
.......................................มาตรวิทยาด้านเคมีและชีวภาพ

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.192.38.248
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates