เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดค่าความหวาน  อ่าน :   2,671 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ปรียาภรณ์ พุกรอด,นิตยา สุดศิริ   อีเมล์ :   preeyapron
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 -5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2577-5100, 0-2248-2181
เว็ปไซต์  http://www.nimt.or.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลงาน :
การวัดค่าความหวานมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลทราย เพราะค่าความหวานเป็นปัจจัยสำคัญที่โรงงานน้ำตาลใช้เป็นตัวกำหนดราคาซื้อขายอ้อยจากชาวไร่อ้อย ดังนั้นถ้าเครื่องมือตรวจวัดค่าความหวานไม่ได้มาตรฐาน วัดได้ค่าความหวานต่ำเกินไป ชาวไร่อ้อยก็จะเสียเปรียบ เพราะขายได้ราคาต่ำเกินไป แต่ถ้าวัดได้ค่าความหวานสูงเกินไป โรงงานน้ำตาลก็ต้องขาดทุน ซึ่งไม่ว่ากรณีใดๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลทรายทั้งระบบ และยังอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้ เพื่อให้การวัดเป็นที่น่าเชื่อถือ และเกิดความมั่นใจในคุณภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายนั้นได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแต่ละกระบวนการในการผลิตน้ำตาลทรายต้องมีการทดสอบเพื่อหาค่าความหวาน ซึ่งต้องใช้การวัดค่า Pol หรือ Polzrization และค่า Brix ด้วยเครื่อง Polarimeter และ Refractometer ในการสอบเทียบเครื่องมือดังกล่าว ต้องอาศัยวัสดุอ้างอิงที่ได้มาตรฐานและสามารถสอบกลับค่าที่ได้ไปยังหน่วยวัดพื้นฐาน ดังนั้นมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพจึงเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลในการวัดค่าความหวาน

ตลาดเป้าหมาย
……ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ และโรงงานอุตสาหกรรม …………..
เทคโนโลยี / นวัตกรรมสาขา :
.......................................มาตรวิทยาด้านเคมีและชีวภาพ


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates