เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ  อ่าน :   1,233 
ชื่อเจ้าของ :  รติรัตน์ สินวีรุทัย   อีเมล์ :   ratirat@ni
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 -5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2577-5100, 0-2248-2181
เว็ปไซต์  http://www.nimt.or.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (173 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดของผลงาน
การวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก เพราะการทำงานในบางสถานที่จำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนที่เหมาะสม เช่น การทำงานในเหมือง ในอุโมงค์ ซึ่งถ้าเครื่องมือวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนไม่ได้มาตรฐานแล้ว อาจทำให้แรงงานขาดอากาศ หมดสติหรือเสียชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้ มว. ได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบ และวิธีการในการผลิตก๊าซอ้างอิงรับรองขึ้นเพื่อสนับสนุนงานด้านการวัดภายในประเทศให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ ก๊าซออกซิเจนในไนโตรเจน ช่วงความเข้มข้น 2-3%mol/mol เป็นก๊าซอ้างอิงประเภทแรกในการส่งผ่านค่าความถูกต้องของผลการวัดจากการเทียบค่ามาตรฐานของก๊าซอ้างอิงรับรองสู่เครื่องมือตรวจวัดก๊าซในสถานประกอบการ และ/หรือก๊าซที่ต้องใช้กับมนุษย์ อาทิ ปริมาณก๊าซออกซิเจนในถังสำหรับดำน้ำ เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายหรือการสูญเสียอันเกิดขึ้นจากผลการวัดที่ผิดพลาดได้

ตลาดเป้าหมาย
……ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ และโรงงานอุตสาหกรรม …………..


เทคโนโลยี / นวัตกรรมสาขา :
.......................................มาตรวิทยาด้านเคมีและชีวภาพ.....................................

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/6/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates