เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การทำไข่เค็มและปลาตะเพียนต้มเค็ม  อ่าน :   36 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และ ผศ.สุภาวดี รอดศิริ   อีเมล์ :   Tphakwan16
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (14 votes cast)

คำอธิบาย :
ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการทำไข่เค็มและปลาตะเพียนต้มเค็ม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก บ้านทับน้ำ กกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา                           ปลาตะเพียนเป็นปลาที่อยู่ในท้องถิ่นของไทยมาอย่างยาวนาน สามารถพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทย สามารถพบได้ตามห้วย หนอง คลอง บึง บ่อต่าง ๆ รวมถึงในไร่นาปลาตะเพียนก็สามารถอาศัยอยู่ได้ ปลาตะเพียนสามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ำทั่วไป เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินพืชเป็นอาหาร ปลาตะเพียนเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการบริโภคและนำไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เป็นที่ต้องการในท้องตลาด เจริญเติบโตได้ไว เพาะขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่าย ในปัจจุบันปลาตะเพียนยังได้รับความสนใจจากหลาย ๆ ภาคส่วนเป็นอย่างมาก
 
 

เพิ่มโดย : นางสาวเบ็ญจลักษณ์ พูนสวัสดิ์ [12/1/2566]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.70.233
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates