เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพไข่เค็ม  อ่าน :   32 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์   อีเมล์ :   Tphakwan16
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (14 votes cast)

คำอธิบาย :

การจะทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึง

      1.ข้อมูลของสินค้า  
      2.ชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์
      3.การออกแบบในงานด้านกราฟฟิก การใช้สี รูปภาพ มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ดี ต้องมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
     1. เป็นที่จดจำง่าย มีความโดดเด่น สะดุดตา
     2.อ่านแล้วเข้าใจ ไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะฉลากบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อจำกัดพื้นที่
     3. มีการตุ้นความคิดของผู้บริโภคในทางบวก
     4.จุดเด่น ประโยชน์ ปริมาณความจุของผลิตภัณฑ์  ราคา

วิธีใช้ ข้อควรระวัง และที่อยู่ที่ผลิตสินค้า 

ฉลากบรรจุภัณฑ์กับด้านการตลาด
1. ฉลากบรรจุภัณฑ์ต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ฉลากบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องมีรูปลักษณ์ให้ตรงกับฤดูกาล  เทศกาลต่าง ๆ  และเวลา ถึงจะสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี

 

เพิ่มโดย : นางสาวเบ็ญจลักษณ์ พูนสวัสดิ์ [12/1/2566]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.70.233
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates