เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพิ่มสารอาหารในการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด  อ่าน :   27 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์อรุณี คงสอน   อีเมล์ :   akongsorn@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (9 votes cast)

คำอธิบาย :

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรโดยการใช้สารเคมี ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น การที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตร จากสารเคมีมาเป็นผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารเคมีและใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบในการผลิตปุ๋ยหมัก ส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตสามารถ พึ่งตนเองได้และทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เพิ่มโดย : นางสาวเบ็ญจลักษณ์ พูนสวัสดิ์ [12/1/2566]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.70.233
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates