เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เซมเบ้รสต้มยำกุ้ง  อ่าน :   29 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ   อีเมล์ :   atanong@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :

การนำเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ด้วยการนำปูม้า/กุ้งทะเล/ปลาทะเล ที่มีปริมาณมากตามฤดูกาล และราคาตก ในพื้นที่ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างง่าย พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และบูรณาการองค์ความรู้ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลท่าพยา

กระบวนการผลิต

1. หุงข้าวค่อนข้างแฉะเล็กน้อย (น้ำมากกว่าปกติ)

2. เติมตะไคร้ ใบมะกรูด กุ้ง ผงต้มยำ คนอร์ ลงไป แล้วหุงจนสุก ไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศา นาน 4-5 ชั่วโมง

3. ระหว่างรอข้าวสุก ให้นำน้ำเปล่าใส่ในหม้อ รอให้น้ำเดือด แล้วเติมแป้งข้าวเหนียวลงไป กวนจนกระทั่งแป้งสุก

4. เมื่อแป้งสุกแล้ว วางพักให้แป้งเย็นลง

5. ตักข้าวหุงสุกจากหม้อ แล้วนำไปบดละเอียด

6. หากข้าวแห้งเกินไปให้เติมน้ำเล็กน้อย แล้วบดต่อ แล้วเติม ผงฟู น้ำมันพืช

7. เติมแป้งข้าวเหนียวที่กวนสุกแล้วลงไป บดละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน

8. ทำการขึ้นรูปโดยตักข้าวใส่ถุงบีบ บีบเป็นแท่ง

9. นำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศา นาน 5-6 ชั่วโมง หรือตากแดด 1 - 2 วัน

10.สามารถนำไปรับประทานด้วยการอบหรือทอด

 

ผู้สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารปูม้าบ้านท่าพยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0829151664 Facebook https://www.facebook.com/U2TforBCGThapaya


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [6/10/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates