เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลาแผ่นอบกรอบ  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลุกา เอมเอก   อีเมล์ :   atanong@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (20 votes cast)

คำอธิบาย :


ปลาแผ่นอบกรอบ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้านการแปรรูปอาหารและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากปลาทะเลที่มีปริมาณมาก และออกแบบตราสินค้าตามแนวคิดของชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างง่าย พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลเกาะเพชรผลิตภัณฑ์กระปุก น้ำหนักรวม 30กรัม ผู้สนใจสามารถสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 093 695 3702 Facebook https://www.facebook.com/ U2TKohpet/