เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลาหยองทรงเครื่อง  อ่าน :   35 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลุกา เอมเอก   อีเมล์ :   atanong@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (26 votes cast)

คำอธิบาย :


ปลาหยองทรงเครื่องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้านการแปรรูปอาหารและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากปลาทะเลที่มีปริมาณมาก และออกแบบตราสินค้าตามแนวคิดของชุมชน สามารถรังสรรค์เป็นเมนูอื่นๆได้ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างง่าย พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลเกาะเพชรผลิตภัณฑ์กระปุก น้ำหนักรวม 30กรัมซอง น้ำหนักรวม 15 กรัมผู้สนใจสามารถสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 093 695 3702 Facebook https://www.facebook.com/ U2TKohpet/