เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    น้ำพริกเครื่องแกงปลาเส้น  อ่าน :   34 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลุกา เอมเอก   อีเมล์ :   atanong@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (22 votes cast)

คำอธิบาย :

การนำเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ด้วยการนำปูม้า/กุ้งทะเล/ปลาทะเล ที่มีปริมาณมากตามฤดูกาล และราคาตก ในพื้นที่ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดผนวกกับเครื่องแกงที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ พร้อมออกแบบตราสินค้าตามแนวคิดของชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างง่าย พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และบูรณาการองค์ความรู้ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลท่าพยา

กระบวนการผลิต

1 .ตั้งกระทะใส่น้ำมัน ใช้ไฟปานกลาง

2. นำปลาเส้นแห้งลงไปทอด ให้กรอบ แล้วตักขึ้นสะเด็ดน้ำมัน

3. น้ำปลาเส้นที่ได้จากการทอดจนกรอบมาทุบ ให้ปลาเส้นหักเป็นชิ้นเล็ก แล้วนำพักไว้

4. ปอกหอมและกระเทียมนำไปล้างให้สะอาด หั่นหอมซอยแบบบางๆ ส่วนกระเทียมสับหรือปั่นให้ละเอียด

5. นำใบมะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ

6. ตั้งกระทะและใส่น้ำมัน ใช้ไฟกลาง รอให้น้ำมันร้อน

7. นำหอม กระเทียม และใบมะกรูด ลงไปเจียวในน้ำมันตามลำดับ

8. ตักหอม กระเทียม และใบมะกรูด ขึ้นจากกระทะให้สะเด็ดน้ำมัน

9. ตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อย แล้วนำเครื่องแกงลงไปผัดจนหอม

10. นำปลาเส้น ตามด้วยส่วนผสมที่เหลือใส่ลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

11. นำลงภาชนะบรรจุ

ผู้สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารปูม้าบ้านท่าพยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0829151664 Facebook https://www.facebook.com/U2TforBCGThapaya