เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    น้ำพริกปูม้า  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลุกา เอมเอก   อีเมล์ :   atanong@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (22 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

การนำเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ด้วยการนำปูม้า/กุ้งทะเล/ปลาทะเล ที่มีปริมาณมากตามฤดูกาล และราคาตก ในพื้นที่ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุด การออกแบบตราสินค้าตามแนวคิดของชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างง่าย พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และบูรณาการองค์ความรู้ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลท่าพยา

กระบวนการผลิต

1. นำปูม้าล้างทำความสะอาด จากนั้นนำไปนึ่งประมาณ 30 นาที

2. นำปูม้าที่ได้จากการนึ่ง มาแกะเนื้อ

3. นำเนื้อปูม้าที่แกะได้ ไปรวนในกระทะให้แห้ง แล้วพักทิ้งไว้

4. ปอกหอมและกระเทียมนำไปล้างให้สะอาด หั่นหอมซอยแบบบางๆ ส่วนกระเทียมสับหรือปั่นให้ละเอียด

5. นำใบมะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ

6. ตั้งกระทะและใส่น้ำมัน ใช้ไฟกลาง รอให้น้ำมันร้อน

7. นำหอม กระเทียม และใบมะกรูด ลงไปเจียวในน้ำมันตามลำดับ

8. ตักหอม กระเทียม และใบมะกรูด ขึ้นจากกระทะให้สะเด็ดน้ำมัน

9. นำเนื้อปูม้า ที่รวนไว้ ใส่กระทะ ตามด้วยส่วนผสมที่เหลือลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

10. นำลงภาชนะบรรจุ

ผู้สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารปูม้าบ้านท่าพยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0829151664 Facebook https://www.facebook.com/U2TforBCGThapaya