เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    น้ำพริกเครื่องแกงกุ้ง  อ่าน :   38 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลุกา เอมเอก   อีเมล์ :   atanong@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (28 votes cast)

คำอธิบาย :

การนำเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ด้วยการนำปูม้า/กุ้งทะเล/ปลาทะเล ที่มีปริมาณมากตามฤดูกาล และราคาตก ในพื้นที่ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดผนวกกับเครื่องแกงที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ พร้อมออกแบบตราสินค้าตามแนวคิดของชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างง่าย พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และบูรณาการองค์ความรู้ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลท่าพยา

กระบวนการผลิต

1. นำกุ้งเอาหัวออก ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปนึ่งประมาณ 20 นาที

2. นำกุ้งที่นึ่งมาปั่นแบบหยาบ

3. นำกุ้งไปรวนในกระทะให้แห้ง แล้วพักทิ้งไว้

4. ปอกหอม กระเทียมนำไปล้างให้สะอาด หั่นหอมซอยแบบบางๆ ส่วนกระเทียมสับหรือปั่นให้ละเอียด

5. นำใบมะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ

6. ตั้งกระทะและใส่น้ำมัน ใช้ไฟกลาง รอให้น้ำมันร้อน

7. นำหอม กระเทียม และใบมะกรูด ลงไปเจียวในน้ำมันตามลำดับ

8. ตักหอม กระเทียม และใบมะกรูด ขึ้นจากกระทะให้สะเด็ดน้ำมัน

9. ตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อย แล้วนำเครื่องแกงลงไปผัดจนหอม

10. นำกุ้งที่รวนไว้ ตามด้วยส่วนผสมที่เหลือใส่ลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

11. นำลงภาชนะบรรจุ

ผู้สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารปูม้าบ้านท่าพยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0829151664 Facebook https://www.facebook.com/U2TforBCGThapaya


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [5/10/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.70.233
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates