เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องขัดเส้นใยสับปะรด  อ่าน :   23 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ ,ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์    อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (15 votes cast)

คำอธิบาย :

ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการการทำความสะอาดเส้นใยสับปะรด โดยการพัฒนาเครื่องขัดเส้นใยสับปะรด เพื่อแทนการใช้แรงงานในการขูดเส้นใยด้วยแปรงลวด และลดการขาดของเส้นใย จึงนำเครื่องตีใบสับปะรดมาทำการดัดแปลงเป็นเครื่องขัดเส้นใยสับปะรด โดยเพิ่มจากเครื่องกำลัง 2 แรงม้า เป็น 3 แรงม้า มีการปรับผิววัสดุที่ใช้เป็นตัวขูดเศษใบที่ยังติดที่เส้นใย และปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งและแท่นรองรับ ซึ่งจากการทดสอบ พบว่า สามารถใช้งานแทนการขูดด้วยมือ ลดเวลาที่ใช้ในการขัดเส้นใยจากการใช้แรงงานคน โดยใช้นวัตกรรมทำให้ประหยัดเวลา และเพิ่มกำลังผลิตได้ทันต่อความต้องการของตลาด รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของเส้นใยที่ผลิตขึ้นเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพ 


เพิ่มโดย : เจ้าหน้าที่2 Clinic 2 [27/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates