เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    หมูฝอยตากะยาย  อ่าน :   36 
ชื่อเจ้าของ :  หมูฝอยตากะยาย นครลำปาง   อีเมล์ :   pjpapera@g
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (19 votes cast)

คำอธิบาย :


ผลิตภัณฑ์หมูฝอยผลิตสดใหม่ จากเนื้อหมูส่วนสะโพกที่ไม่ผ่านการแช่เย็น เส้นหมูฝอยมีขนาดเล็กมาก จึงมีความกรอบและไม่แข็ง เด็กเล็กและผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้ง่าย อีกทั้งรสชาติไม่เค็มหรือหวานเกินไป ไม่อมน้ำมัน และ ไม่มีกลิ่นหืนหมูฝอยตากะยาย นครลำปาง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ในด้านการพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยให้ได้มาตรฐาน GMP กฎหมาย และเครื่องหมาย อย. และการพัฒนาเครื่องบีบน้ำมัน และเครื่องทอดชนิดกวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์หมูฝอยตากะยาย มีอยู่ 2 สูตร คือ สูตรดั้งเดิม และ สูตรโรยหอมเจียว   จำหน่ายราคากล่องละ 60 บาท ปริมาณ 100 กรัมติดต่อ หมูฝอยตากะยาย  นครลำปาง    (คุณประกลิม เที่ยงพนม)        เบอร์โทร 089-1842559
เพิ่มโดย : นางสาวรัตติญาภรณ์ วงค์เชื้อ [21/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates