เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตแก๊สชีวภาพ  อ่าน :   3,335 
ชื่อเจ้าของ :  อ.สมบัติ ชิณะวงศ์   อีเมล์ :   piyapak54@
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 075666085-7
เว็ปไซต์  http://www.kbc.ku.ac.th/clinictech/index1.html
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (153 votes cast)

คำอธิบาย :

แก๊สชีวภาพ คือ แก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์ หรือสารอินทรีย์ต่างๆ ถูกย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์ในสภาพไม่มีอากาศ ทาให้เกิดแก๊สขึ้น ซึ่งแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สที่ผสมกันระหว่างแก๊สชนิดต่างๆได้แก่ มีเทน (CH4) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N2) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยแก๊สมีเทน (CH4) เป็นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ จึงสามารถนามาทาแก๊สหุงต้มได้

หลังจากใช้ทางปาล์มน้ามันเป็นอาหารแพะ หลังจากแพะถ่ายมูลออกมา สามารถนามูลแพะดังกล่าวใส่ใน ถังหมักชีวภาพ เพื่อผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ และจากกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจะมีผลพลอยได้ออกมา คือ กากสลัดจ์ ซึ่งจะนาไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลแพะที่เลี้ยงด้วยทางปาล์มน้ามัน


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [31/5/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates