เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Raw Rubber Sheeter)  อ่าน :   3,627 
ชื่อเจ้าของ :  นายพิทยา อำพนพนารัตน์   อีเมล์ :   rural_inve
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการผลิต ใช้งานง่าย
องค์ประกอบของเครื่อง
1. ถังใส่น้ำยางพร้อมแผ่นกรองน้ำยาง มีสเกลบอกระดับน้ำยาง
2. ถังน้ำกรด มีสเกลบอกระดับน้ำยาง
3. ท่อลำเลียงน้ำยางและท่อลำเลียงน้ำกรด

แหล่งข้อมูล โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2543

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [7/3/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 7/3/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates