เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแห้ง พร้อมใช้  อ่าน :   23 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา   อีเมล์ :   sriwanmal@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (24 votes cast)

คำอธิบาย :


ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เป็นกลุ่มเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมและทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ได้แก่ โรคเหี่ยว รากเน่า โคนเน่า ซึ่งเกิดจากราในดินหลายชนิด เช่น ฟิวซาเรียม  สเคลอโรเทียม  พิเทียม  ไฟทอฟธอร่า  และไรซ็อกโทเนีย  ซึ่งเป็นโรคที่พบทั้งในพืชผัก พืชไร่  ไม้ดอก  และไม้ผล รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค ทำให้พืชเจริญเติบโตและแข็งแรง ไม่มีรายงานว่ามีพิษหรือเป็นสาเหตุโรคในคน พืช และสัตว์ จึงมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง

วิธีใช้

1. คลุกเมล็ดก่อนปลูก อัตรา 1ช้อนแกง / เมล็ด 1 กก.

2. ราดดิน / ฉีดพ่น  อัตรา 20 ช้อนแกง  / น้ำ 20 ลิตร

3. รองก้นหลุมก่อนปลูก  อัตรา 1 ช้อนชา / ดิน

4. ผสมวัสดุปลูก อัตรา 1 ช้อนแกง / ดิน 1 กิโลกรัม

จำหน่ายราคา 100 บาท ขนาด 500 กรัม

เบอร์ติดต่อ 089-6288705 / 065-0042299

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (ตู้ ปณ.89) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 202 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000เพิ่มโดย : นางสาวรัตติญาภรณ์ วงค์เชื้อ [21/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates