เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะ  อ่าน :   10 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย   อีเมล์ :   pkmanochai
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (7 votes cast)

คำอธิบาย :

นมแพะเป็นอาหารประเภทนมเช่นเดียวกับนมโค และมีส่วนประกอบพื้นฐานของสารอาหารคล้ายกับนมโค ไม่ได้มีส่วนประกอบคล้ายนมคนอย่างที่บางคนเข้าใจ  จึงไม่ควรใช้เลี้ยงทารกแทนนมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกในขวบปีแรก  แต่นมแพะสามารถใช้เป็นเครื่องดื่มประเภทนมในลักษณะอาหารว่างระหว่างมื้อ สําหรับวัยอื่นๆ เพราะมีคุณค่าอาหารสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีน แร่ธาตุ แคลเซียม วิตามินเอ และวิตามินบีสอง เช่นเดียวกับนมโค ดังนั้นโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์นมแพะเพื่อชุมชนทุ่งฝาย จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ใช้น้ำนมแพะและน้ำมันพืชเป็นวัตถุดิบ เพื่อทดแทนการใช้ไขมันนมจากนมวัวในกระบวนการผลิต นําไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน

 

>ดาวน์โหลดเอกสาร<


เพิ่มโดย : นายวราวุธ พรหมฟัง [21/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.229.63.215
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates