เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การขยายและการใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช  อ่าน :   11 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.จินันทนา จอมดวง   อีเมล์ :   jinantanaj
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (11 votes cast)

คำอธิบาย :

ไตรโคเดอร์มา  เป็นกลุ่มเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถยับยั้งการเจริญและเข้าทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด รวมทั้งกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและแข็งแรง พบได้ทั่วไปในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีอินทรียวัตถุสูง  มีการวิจัย การผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชมานาน ไม่มีรายงานว่ามีพิษหรือเป็นสาเหตุโรคในคน พืช และสัตว์ จึงมีความปลอดภัยสูง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำงานวิจัยและคัดเลือกเชื้อราไตรโคเดอร์มาทั้ง 2 ชนิดคือ ไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม  และไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่า และเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราในดิน ทั้งในพืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก และไม้ผล โดยเฉพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์ สามารถป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส ในมะม่วงและพริกได้ผลดี

 

>ดาวน์โหลดเอกสาร<


เพิ่มโดย : นายวราวุธ พรหมฟัง [21/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.229.63.215
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates