เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกลั่นแฮลกอฮอล์ต้นแบบ  อ่าน :   22 
ชื่อเจ้าของ :  นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา   อีเมล์ :   rattanapol
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (23 votes cast)

คำอธิบาย :

ป็นเครื่องกลั่นแบบ packed column โดยมีท่อขนาด 0.06 เมตร สูง 0.83 เมตร ใช้ตัวบรรจุเป็นเซรามิก แบบ rasching ring ถังกลั่นเป็นถัง 2 ชั้น ใช้เชื้อเพลิงจากแก๊ส ส่วนควบแน่นเป็นสแตนเลสสตีล ทำการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ

การใช้ประโยชน์ : สามารถกลั่นสาโทที่มีความเข้มข้น 14% ได้แอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพและมีปริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้นถึง 61% ปริมาณที่ได้ไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น(มอก. 2088-2544)

>ดาวน์โหลดเอกสาร<


เพิ่มโดย : นางสาวรัตติญาภรณ์ วงค์เชื้อ [21/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates