เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายเพื่อชุมชน  อ่าน :   22 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ   อีเมล์ :   sriwanmal@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (26 votes cast)

คำอธิบาย :

เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายเพื่อชุมชน : จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี และควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างยั่งยืน พบว่า การใช้เชื้อราเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่ในการผลิตจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคการเตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อเพื่อไม่ให้มีการปลอมปนจากเชื้ออื่น จึงได้มีการทำวิจัยต่อยอดโดยชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการคิดและทำวิจัยร่วมกัน เพื่อศึกษาการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว (ข้าวทั้งเมล็ดและปลายข้าว) และการหาเทคโนโลยีการผลิตอย่างง่าย ที่เกษตรกรทำเองได้ ต้นทุนต่ำ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยมีเทคนิควิธีการเตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อและบ่มเชื้อดังนี้
ข้าวจ้าว นำมาใส่ถุงพลาสติกชนิดถุงร้อน ประมาณ 1/3 ของถุง ใส่น้ำลงไป ในอัตรา ข้าว 2 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันดี
ข้าวเหนียว ต้องนำไปแช่น้ำไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทำให้สะเด็ดน้ำแล้วจึงนำมาใส่ถุงพลาสติก
มัดปากถุงให้แน่น นำไปนึ่งให้สุก ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
ใส่หัวเชื้อราลงไปในที่ๆ ปลอดเชื้อ บ่มเลี้ยงไว้ในที่ร่มและที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 5-7 วัน ก็สามารถนำไปใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้

>ดาวน์โหลดเอกสาร<


เพิ่มโดย : นางสาวรัตติญาภรณ์ วงค์เชื้อ [21/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates