เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ดอกอัญชัญอบแห้งรส (ปรุงรส)  อ่าน :   24 
ชื่อเจ้าของ :  ภัทร​าพร ​ประ​พันธ์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (23 votes cast)

คำอธิบาย :


 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ดอกอัญชัญอบแห้ง ปรุงรส ถุงละ 59 บาท ปริมาณ 15 กรัมช่องทางการติดต่อชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ / หจก. / บริษัท / วิสาหกิจชุมชน : วิสาหกิจชุมชน ต้น​นํ้าวังชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ / ผู้ที่สามารถติดต่อได้ : ภัทร​าพร ​ประ​พันธ์เบอร์โทรศัพท์ 083-152-2292ที่อยู่ : (ระบุที่อยู่ให้ชัดเจน)  วิสาหกิจชุมชน ต้นนํ้าวัง ตำบลบ้านวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


เพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [20/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates