เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องเขย่าเลือดอัตโนมัติ  อ่าน :   4,210 
ชื่อเจ้าของ :  นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะและคณะ   อีเมล์ :   chaiya_32@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (168 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องเขย่าเลือดพร้อมชั่งน้ำหนักอัตโนมัติทำงานโดยการนำเอาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องชังน้ำหนัก เป็นตัวประมวลผลและสั่งการควบคุม โดยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการขับเคลื่อน เพื่อให้ถุงโลหิตสามารถเขย่าไปมาได้ และตัวยาที่อยู่ในถุงผสมกับเลือดที่ได้รับบริจาคเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ขณะที่วิธีใช้งานนั้นเครื่องจะทำการเลือกขนาดของถุงเลือดก่อนโดยการชั่งน้ำหนัก ซึ่งมี 2 ขนาด คือ ขนาด 350 มิลลิลิตร และขนาด 450 มิลลิลิตร

สำหรับจุดเด่นของเครื่องคือ ผู้บริจาคเลือดที่รู้สึกผิดปกติสามารถกดปุ่มเรียกฉุกเฉินได้จากตัวเครื่อง กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด จะมีเสียงเตือนเมื่อเลือดไหลช้ากว่าปกติ ค่าของการนับเวลาตั้งเอาไว้ให้มีการนับจาก 0-15 นาที การแสดงผลของหน้าจอมี 2 บรรทัด 16 ตัวอักษร บรรทัดแรกแสดงค่าน้ำหนักของถุงเลือดที่ได้จากการชั่งน้ำหนัก ต่อด้วยขนาดของถุงเลือดที่ทำการเลือกเอาไว้ บรรทัดที่ 2 แสดงเวลาที่ใช้ในการชั่งวัดน้ำหนักของถุงเลือด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อบุคลากรที่รับบริจาคโลหิตและตัวผู้บริจาคโลหิตเอง

จากการนำเครื่องเขย่าเลือดพร้อมชั่งน้ำหนักอัตโนมัติมาทดลองใช้กับ ณ หน่วยคลังเลือด ม.สงขลานครินทร์ พบว่า ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าเครื่องมีประสิทธิภาพการทำงานและคุณสมบัติเหมือนกัน รวมทั้งเครื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มีราคาสูงกว่าต้นทุนที่ได้ประดิษฐ์มาใช้ทดสอบด้วย

ขณะที่ นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ปรึกษาชิ้นงานเครื่องเขย่าเลือดพร้อมชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ เปิดเผยว่า ได้ให้โจทย์นักศึกษานำเสนอโครงงานที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคม เช่นเดียวกับเครื่องเขย่าเลือดพร้อมชั่งน้ำหนักอัตโนมัติชิ้นนี้ ที่เป็นการช่วยลดรายจ่ายการซื้อเครื่องเขย่าเลือดในโรงพยาบาลที่มีราคาที่สูงมากได้อีกด้วย

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [29/5/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.210.77.106
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates