เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องนับเม็ดยา ประหยัดเวลาพกพาสะดวก  อ่าน :   6,318 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะและคณะ   อีเมล์ :   chaiya_32@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (168 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบรรจุยาพร้อมจ่าย เครื่องสามารถนับเม็ดยาชนิดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร โดยใช้เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติโดยการเขียนโปรแกรม ติดตั้งลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทำหน้าที่เก็บค่าและปรับตั้งค่าจำนวนเม็ดยาที่ต้องการ ควบคุมการนับโดยการรับค่าจากเซ็นเซอร์ และการเปลี่ยนทิศทางการไหลของเม็ดยาโดยการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (หมุนปรับความเร็วได้) การสั่นสะเทือนจากการหมุนของมวลที่ไม่สมดุล จะทำให้ถาดยาสั่น เม็ดยาจะเกิดการไหลเรียงกันบนถาดยาตกผ่านเซ็นเซอร์ เม็ดยาจะถูกนับและนำค่าการนับไปเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าให้ เมื่อครบรอบจำนวนเครื่องจะทำการปรับค่าไปที่ค่าเริมต้นเพื่อเริ่มต้นนับใหม่ ในขณะนั้นจะทำการเปลี่ยนทิศทางการไหลของเม็ดยาโดยการหมุนปรับความเร็วของมอเตอร์ไปพร้อมๆ กัน
เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ด้านภาคส่ง คีย์แพท(ปุ่มกดตามคำสั่ง) และด้านภาครับ(เครื่องนับจำนวนเม็ดยา) มีส่วนประกอบด้วยกัน 2 ส่วนคือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ เช่นโครงสร้างเครื่อง ถาดยาและมอเตอร์ชุดสั่น ระบบกลับทางลงยา ระบบควบคุม ระบบสถานะ และส่วนของซอฟต์แวร์ โปรแกรมประมวลผลทางภาคส่ง โปรแกรมประมวลผลทางภาครับ สำหรับเครื่องนับเม็ดยานี้ได้ทำการออกแบบให้มีขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน ในที่ทำการสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล ซึ่งมีพื้นที่วางสิ่งของน้อย ขนาดของตัวเครื่องนับจำนวนเม็ดยามีขนาดสูง 80 ซ.ม. ความกว้าง 41 ซ.ม. วัสดุที่ใช้ทำจะใช้สแตนเลสผิวมันวาว มีถาดใส่เม็ดยา การนับเม็ดจะใช้พลังงานจากพาวเวอร์ซัพพลาย (แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า)และมีเซอร์โวมอเตอร์ ทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนทางลงของยาตามชุดจำนวนยาที่สั่งจากคีย์แพท(ปุ่มกดตามคำสั่ง)
จะเห็นได้ว่า เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบสามารถ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน ได้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถนับเม็ดยาได้ ถึง 50 ชุด ในเวลา 2.56 นาที จากเดิมที่ใช้มือใช้การนับกว่า 15 นาที และยังสามารถระบุจำนวนเม็ดยาที่จะบรรจุได้หลากหลายตรงตามความต้องการได้ ที่สำคัญไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง เครื่องดังกล่าวยังมีขนาดเล็กพกพาสะดวก ติดตั้งง่าย อีกด้วย

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [29/5/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates