เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำพริกอบแห้งแกงเมือง (สำเร็จรูป)  อ่าน :   26 
ชื่อเจ้าของ :  แม่สุรภี   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 2.6/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.6/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดผลิตภัณฑ์(ลักษณะผลิตภัณฑ์ / วทน. ที่นำไปสนับสนุน/ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ / ขนาดสินค้า /ราคาสินค้า)น้ำพริกแกงเมืองเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน เป็นน้ำพริกที่ผ่านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยการปรับความชื้น ปริมาณน้ำอิสระให้น้อยลง และอบแห้ง เพื่อยืดอายุการเก็บนให้นานขึ้น สามารถเก็บรักษาที่ตู้เย็นได้นานถึง 2 ปีขนาด 200 กรัม ราคาซองละ 35 บาท 3 ซอง 100 บาทแบบกิโลกรัมละ 150 บาทช่องทางการติดต่อชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ / หจก. / บริษัท / วิสาหกิจชุมชน : กลุ่มแม่บ้านบ้านแจ่งกู่เรืองอ-สกุล ผู้ประกอบการ / ผู้ที่สามารถติดต่อได้ : แม่สุรภีที่อยู่ : (ระบุที่อยู่ให้ชัดเจน)  ตลาดสด อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่เบอร์ติดต่อ :  080-8506325           Facebook Fanpage : ร้านค้าชุมชนบ้านแจ่งกู่เรืองเพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [20/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates