เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ใช้รับส่งเอกสารในมหาวิทยาลัย  อ่าน :   2,145 
ชื่อเจ้าของ :  นายธนัสถ์ นนทพุทธ   อีเมล์ :   chaiya_32@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :
การลดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีหนึ่งที่นิยมกันมากคือ หาแหล่งพลังงานอื่นทดแทน และพลังงานไฟฟ้า ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ดังนั้น รถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ในการคมนาคม เช่นเดียวกับที่ นักศึกษาหลักสูตรสาชาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ประกอบด้วย นายณัฐกรณ์ ส่องแก้ว นายธีรวุฒิ รักแป้น และว่าที่ร้อยตรีพาณิชย์ พุทธสุข จึงร่วมกันคิดค้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน มอบให้กับมหาวิทยาลัย นำมาใช้งานในการจัดส่งเอกสารต่างๆ เพราะพื้นที่ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างกว้างขวาง โดยมี อาจารย์ธนัสถ์นนทพุทธ และ อาจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ขั้นตอนการสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ว่าเริ่มแรกนำโครงสร้างรถจักรยานยนตเก่ามาทำความสะอาดแล้วถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมด เพื่อนำโครงของรถมาติดตั้งมอเตอร์ เพื่อให้การออกตัวของรถเป็นปกติเหมือนกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ จากนั้นติดตั้งแบตเตอรี่บริเวณถังน้ำมัน 1 ก้อน อีก 2 ก้อน จะอยู่ด้านล่าง ใช้เหล็กฉากเชื่อมกับตัวรถเพื่อวางแบตเตอรี่ จากนั้นจึงนำอุปกรณ์มาประกอบเข้าด้วยกันเช่นเดิม
จากการทำลองประสิทธิภาพการใช้งานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 36 V 750 W 700 rpm รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบสามารถวิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อการชาร์จประจุ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงใช้งานง่าย ไม่แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดา รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สามารถชาร์จประจุไฟโดยเสียบเครื่องชาร์จเข้ากับไฟบ้าน และเปิดสวิตช์เพื่อทำการชาร์จประจุแบตเตอรี่จนเต็ม ก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ต่อ โดยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีควันดำไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สอบถามรายละเอียดที่ นายธนัสถ์ นนทพุทธ คณครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 087-885-0060

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [29/5/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates