เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและติดตามการเผาในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชุมชนในจังหวัดเชียงราย ด้วยระบบติดตามการเผาผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ  อ่าน :   22 
ชื่อเจ้าของ :  ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล   อีเมล์ :   nionsiamgi
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131
เว็ปไซต์  http://www.clinictechcr.rmutl.ac.th
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (25 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการติดตามการเกิดจุดความร้อน“Hotspot” แบบใกล้เวลาจริง ด้วยการดึงฐานข้อมูลจากดาวเทียบในระบบ MODIS ของ NASA มาแสดงผลบนมือถือในระบบแอนดรอยด์ ด้วยการแสดงจุด Hotspotด้วยค่าพิกัดจุด Hotspotพร้อมคำนวณสถิติการเกิด Hotspot รายวันได้ทั้งในระดับอำเภอและตำบล โดยผลผลิตของงานวิจัยนี้ได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเครือข่ายสำหรับการติดตามการเผาในชุมชนเสี่ยง 5 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลสัมฤทธิ์ของงานนี้ทำให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายได้เห็นจุด hotspotไปพร้อมๆกันและเข้าถึงจุดไฟได้อย่างรวดเร็วลดการลุกลามของไฟ ลดพื้นที่เผา ทำให้จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เผาน้อยที่สุดใน 9จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ในปี 2559


เพิ่มโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ [20/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates