เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องลดความชื้นยาสมุนไพร  อ่าน :   1,620 
ชื่อเจ้าของ :  นายพิทักษ์ สถิวรรธนะ   อีเมล์ :   chaiya_32@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องลดความชื้นยาสมุนไพรไทยมีคุณสมบัติที่เน้นในเรื่องของการลดความชื้นยาสมุนไพรไทย ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เมื่อเดินเครื่องได้ที่ 50-100 C โดยใช้ฮีทเตอร์เป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน และสามารถบรรจุยาสมุนไพรได้มากกว่า 3 กิโลกรัม แสดงผลการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่านหน้าจอ LCD
โดยขณะนี้ได้นำเครื่องลดความชื้นยาสมุนไพรไทยไปมอบให้แก่วัดแหลมทรายได้ทดลองใช้แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทางวัดแหลมทรายว่า เครื่องจักรที่นำมาติดตั้งค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีในการลดความชื้นของตัวยาสมุนไพรของทางวัดแหลมทราย ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในขั้นตอนการผลิตยาสมุนไพรไทยเป็นอย่างมาก
นายพิทักษ์ สถิวรรธนะ อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เครื่องลดความชื้นยาสมุนไพรไทย กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนักศึกษา "ที่มองเห็นถึงปัญหาของการผลิตยาสมุนไพรไทยของวัดแหลมทราย ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน จึงได้ให้คำปรึกษาในด้านการผลิตเครื่องจักรดังกล่าวแก่นักศึกษาไป พร้อมเน้นย้ำกับนักศึกษาว่าควรเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมต่อไป"

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [29/5/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates